Wetenschappelijk medewerker

Ghent University

Belgium

October 12, 2021

Description

→Solliciteren tot 09-09-2021 23:59 (Brussels time) → Faculteit Wetenschappen → Vakgroep: WE12 - Geografie → Tewerkstellingspercentage:50%→ Aantal posities: 1.00 → Type tewerkstelling: Contract van onbepaalde tijd→ Duur van de opdracht:→ Geboden barema: WM1 tot WM4 of PD1 tot PD4 (masterdiploma of doctoraatsdiploma)→ Diplomavoorwaarde: Master of PhD

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

JOUW OPDRACHT

 • Je doet wetenschappelijk onderzoek op een project, genaamd: “Adaptieve routering voor slim massa management”.
 • JOUW PROFIEL

 • Je hebt een diploma van Master of doctor op proefschrift in de Geografie of Geomatica (bij voorkeur) of een vakgebied dat als relevant wordt beschouwd of gelijkgesteld.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in volgende domeinen: geografische data- acquisitie, verwerving en analyseren van navigatiegegevens, programmeren in Python.
 • Je beschikt over een goede kennis van Engels (voor wetenschappelijke rapportering) en over een goede kennis van Nederlands (rapportering en vergadering met (lokale) overheden).
 • Je kan zowel individueel werken als in team.
 • ONS AANBOD

 • Wij bieden je een contract van onbepaalde tijd
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/10/2021.
 • De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot PD4 (indien doctoraatdiploma). Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.
 • INTERESSE?

  Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

  Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv' : je cv
 • In het veld ‘Motivatiebrief' : je motivatiebrief
 • In het veld ‘Diploma' : een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)
 • Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

  De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

  MEER INFORMATIE

  Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. dr. Nico Van de Weghe (Nico.VandeWeghe@UGent.be, +32 (0)9/264 47 12). Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online.

  ABOUT GHENT UNIVERSITY

  Ghent University is a world of its own. Employing more than 8,000 people, it is actively involved in education and research, management and administration, as well as technical and social service provision on a daily basis. It is one of the largest, most exciting employers in the area and offers great career opportunities. With its 11 faculties and more than 80 departments offering state-of-the-art study programmes grounded in research in a wide range of academic fields, Ghent University is a logical choice for its staff and students.

  YOUR TASKS

 • You are doing scientific research on a project called: " Smart crowd security management through adaptive routing".
 • WHAT WE ARE LOOKING FOR

  - You hold a Master's degree or a thesis-based doctorate in Geography or Geomatics (preferred) or a field considered relevant or equivalent.

  - You have several years of experience in the following fields: geographic data acquisition, acquisition and analysis of navigation data, programming in Python.

  - You have a good knowledge of English (for scientific reporting) and a good knowledge of Dutch (reporting and meeting with (local) governments).

  - You can work individually as well as in a team.

  WHAT WE CAN OFFER YOU

 • We offer you a contract of indefinite duration.
 • Your contract will start on 1/10/2021 at the earliest.
 • Your remuneration will be determined by salary scale WM1 to WM4 (if you hold a Master's degree) or salary scale PD1 to PD4 (if you hold a doctorate). Click here for more information about our salary scales.
 • All Ghent University staff members enjoy a number of benefits, such as a wide range of training and education opportunities, 35 days of holiday leave (on an annual basis for a full-time job) supplemented by annual fixed bridge days, a bicycle allowance and eco vouchers. Click here for a complete overview of all the staff benefits (in Dutch).
 • INTERESTED?

  Apply online through the e-recruitment system before the application deadline (see above). We do not accept late applications or applications that are not submitted through the online system.

  Your application must include the following documents:

 • In the field ‘CV' : your CV and an overview of your study results (merged into one pdf file)
 • In the field ‘Cover letter' : your application letter in pdf format
 • In the field ‘Diploma' : a transcript of the required degree (if already in your possession). If you have a foreign diploma in a language other than our national languages (Dutch, French or German) or English, please add a translation in one of the mentioned languages.
 • Note that the maximum file size for each field is 10 MB.

  As Ghent University maintains an equal opportunities and diversity policy, everyone is encouraged to apply for this position.

  MORE INFORMATION

  For more information about this vacancy, please contact Prof dr. Nico Van de Weghe (Nico.VandeWeghe@UGent.be, +32 (0)9/264 47 12). Important: do NOT send your application by email, but apply online.

  Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.