Assistant

Universities and Institutes of Poland

Poland

July 9, 2021

Description

 • Organisation/Company: Polish Naval Academy
 • Research Field: Mathematics › Applied mathematics Mathematics › Statistics
 • Researcher Profile: First Stage Researcher (R1)
 • Application Deadline: 09/07/2021 16:00 - Europe/Brussels
 • Location: Poland › Gdynia
 • Type Of Contract: Permanent
 • Job Status: Full-time
 • Hours Per Week: 40
 • Offer Starting Date: 01/10/2021
 • The Rector of the Naval Academy in Gdynia announces a competition for the position

  Assistant at the Department of Mathematics and Physics at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering

  INSTITUTION: Polish Naval Academy

  CITY: Gdynia

  POSITION: assistant, Department of Mathematics and Physics

  SCIENTIFIC DISCIPLINE: mathematics

  DATE OF ANNOUNCEMENT: 10/06/2021

  DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 09/07/2021

  LINK TO THE WEBSITE: https:// www. amw.gdynia.pl

  KEYWORDS: mathematics, applied mathematics, statistics

  COMPETITION CONDITIONS

  The competition is open to persons who (meet the requirements set out in the Act on Higher Education and Science of July 20, 2018, i.e. Journal of Laws of 2021, item 478):

  1. Have a master's degree in mathematics or a master's degree in engineering in the discipline of mathematics

  2. Declare their willingness to be employed at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Naval Academy as their primary workplace.

  3. Fluent in Polish in speech and writing.

  4. Efficiently uses a computer (word processor, spreadsheet, presentation program, distance learning tools, multimedia applications).

  Additional criteria

  1. Documented knowledge of the English language is expected to the extent enabling the preparation and conducting of classes in this language.

  2. Scientific activity in the field of applied mathematics is expected.

  REQUIRED DOCUMENTS

  1. CV with contact details.

  2. A photocopy of the diploma and other documents confirming the qualifications held.

  3. List of scientific achievements.

  4. Declaration of employment at the Naval Academy as the primary workplace

  5. A declaration of consent to the processing of personal data for the purposes of the competition.

  6. The administrator of your personal data contained in the recruitment form and the CV attached to it is the Naval Academy with its seat in Gdynia (81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69,). The administrator has appointed a data protection officer, who can be contacted at: iod@amw.gdynia.pl. The data is processed in order to recruit for the position indicated in the advertisement to which the recruitment application relates. The basis for data processing is the law (Article 221 § 1 of the Labor Code - in the scope of the following data: name (s) and surname, parents' names, date of birth, place of residence (correspondence address), education, previous employment history) and Your consent (regarding any additional data contained in the CV attached to the form, including your image). Providing data by you beyond the scope specified by the provisions of the Labor Code is not obligatory, and the lack of such data in your CV does not affect the possibility of participating in recruitment. The data contained in the recruitment application and the CV attached to it may also be processed on the basis of the Administrator's legitimate goals, i.e. to establish, investigate or defend against claims, if they relate to recruitment. Your personal data will be processed at the Controller's seat and will be stored for 12 months. You have the right to access personal data, rectify it, delete or limit processing, as well as the right to transfer data. In the case of data processed on the basis of your consent - you have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of data processing based on consent before its withdrawal. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body, i.e. the President of the Personal Data Protection Office.

  7. The required documents should be in Polish.

  8. In the case of documents in a foreign language, translation of the documents certified by a sworn translator is required.

  SUBMISSION OF DOCUMENTS

  1.The competition runs until July 9, 2021.

  2. The required documents should be submitted or sent by 09.07.2021 to the following address:

  POLISH NAVAL ACADEMY

  Eng. J. Śmidowicza 69 Street

  81-127 Gdynia

  Faculty of Mechanical and Electrical Engineering

  with the annotation "assistant - job offer"

  or by email: m.bielska@amw.gdynia.pl

  Applications submitted after the specified deadline will not be considered.

  Other informations:

  Shortlisted candidates will be notified of the date of the initial interview.

  Offers of non-qualified persons will be destroyed by a commission.

  For more information, please contact Mrs Monika Bielska, tel. 261 26 26 35

  SETTLEMENT OF THE COMPETITION

  Konkurs zostanie rozsyłany nie później niż 13 lipca 2021 roku. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pisemnego informowania tylko wybranych kandydatów o wynikach.

  Dziekan Wydziału Mechanicznego i Elektrotechniki

  dr hab. Eng. Grzegorz Grzeczka, prof. AMW,

  tel.: 261 26 26 35,

  e-mail:

  g.grzeczka@amw.gdynia.pl;

  Offer Requirements
 • REQUIRED EDUCATION LEVEL
 • Mathematics: Master Degree or equivalent

 • REQUIRED LANGUAGES
 • POLISH: Excellent

  Skills/Qualifications

  COMPETITION CONDITIONS

  W konkursie mogą mogą państwo (spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.

  1. Posiadać tytuł magistra matematyki lub tytuł magistra w dziedzinie inżynierii w dziedzinie matematyki

  2. Deklarują chęć zatrudnienia na Wydziale Mechanicznym i Elektrotechniki Akademii Marynarki Wojennej jako ich głównego miejsca pracy.

  3. Biegle po polsku w mowie i piśmie.

  4. Efektywnie wykorzystuje komputer (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, narzędzia do nauki na odległość, aplikacje multimedialne).

  Specific Requirements

  1. Oczekuje się udokumentowanej znajomości języka angielskiego w zakresie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku.

  2. Oczekuje się działalności naukowej w dziedzinie matematyki stosowanej.

  Contact Information
 • Organisation/Company: Polish Naval Academy
 • Department: Mechanical & Electrical Engineering
 • Organisation Type: Higher Education Institute
 • Website: https: // wme.amw.gdynia.pl
 • E-Mail: m.bielska@amw.gdynia.pl
 • Country: Poland
 • City: Gdynia
 • Postal Code: 81-127
 • Street: Smidowicza
 • Phone: 261 26 26 35